1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen verhuurder en huurder.

2. Onze producten worden alleen afgegeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
3. Betalingen dienen contant of binnen 7 dagen na levering per bank te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
4. Onze producten mogen in geen geval door huurder worden verhuurd aan derden.
5. In geval van enig gevaar voor de openbare veiligheid of de openbare orde (bijv. storm, sterke wind, slecht weer of onveilige locatie) dient de huurder het gehuurde artikel direct buiten werking te stellen en op een veilige plaats te stallen.
6. In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur komen alle kosten voor rekening van de huurder.
7. De huurder kan op geen enkele wijze de verhuurder aansprakelijk stellen voor schade of letsel, welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze attracties.

8. Indien de huurder de overeenkomst 5 dagen van te voren annuleert, dan is de huurder 50% van het totaal bedrag verschuldigd aan de verhuurder.

9. U bent als huurder verantwoordelijk voor het materiaal dat u van ons huurt. Wij gaan er vanuit dat u de attractie in dezelfde staat terug brengt als waarin deze is gehaald of gebracht. Het kan altijd gebeuren dat er een beschadiging ontstaat, u bent hiervoor meestal verzekerd via uw WA-verzekering, het kost u dan niets. Laat ons in ieder geval weten als er een beschadiging is ontstaan of wanneer de attractie niet droog en schoon is opgevouwen. Op deze manier kan de volgende klant ook de attractie naar tevredenheid huren.

 

Download hier de voorwaarden in PDF-formaat: